• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Ekologisk betydelse av alger

  Från den minsta fytoplankton till kelpsträngar som mäter flera meter långa förekommer många algarter över hela världen. Alger finns inte bara i havsvatten, men också på fuktiga ställen på land, och även i päls av djur som den tre-toed lutaren. En nyckelkomponent av havsmatwebbplatser, liksom en bidragande till bildandet av moln, spelar alger en viktig roll i världens ekosystem.

  Algerformar

  Namnalgerna hänvisar till många orelaterade växt- och växtliknande organismer som bor både i vatten och på land. Alger förekommer som encelliga eller multicellerade organismer som är beroende av fotosyntes (omvandla solljus till bränsle) för överlevnad. Finns i både färskt och saltvatten, ses alger på fuktiga stenar eller mark. I ett symbiotiskt förhållande förekommer även alger på pälsen av trädsloten, som hjälper till vid kamouflage, och på skinn av fisk och vatten- eller semiaquatiska reptiler.

  Alger och matwebben

  De mikroskopiska algerna som kallas fytoplankton utgör basen på havets matbana. Fytoplankton matar mindre fisk och kräftdjur, som i sin tur matar större arter. Detta fortsätter upp i livsmedelskedjan till de största rovdjurna och till och med människor som äter alger och använder vissa sorter för många kommersiella och industriella ändamål. De större algerna, som konsumeras av färre varelser än mindre fytoplankton, bidrar också till livsmedelsbanan genom att sönderdela och tillhandahålla näringsämnen för jord och små organismer.

  Alger som habitat

  De större algerna, inklusive tang och kelp, uppmuntrar spridningen av andra havsboende arter genom att tillhandahålla säkra livsmiljöer för dessa varelser. Även om överväxt av alger kan obalansera havsekosystemen (alger "blomningar"), stödjer spridningen av alger i både färskt och saltvattenmiljöer friska populationer av många fisk- och kräftdjur. Mängden alger och dess hälsa kan ge väsentlig information om havsburna toxiner och klimatförändringar.

  Alger och klimat

  Alger, särskilt liten fytoplankton, spelar en viktig roll i jordens klimat. När cellvävnaderna från dessa organismer är skadade släpper de dimetylsulfonatoproprionat (DMSP), en gas som är nödvändig för jordens biogeokemiska cykler. I havsvatten bryts DMSP för att bilda dimetylsulfid (DMS). När DMS når havets yta och diffunderar i luften, oxiderar den som sulfat aerosoler, som beter sig som molnkondensationskärnor. När vatten fäster vid dessa kärnor bildar moln och skapar regn för jorden nedan. Eftersom nästan hälften av världens biogena svavelförsörjning produceras av DMS från oceanerna kan en förlust av stora populationer av alger få en betydande inverkan på jordens klimat.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com