• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Geologi
  Vilken typ av objekt lockas till magneter?

  Elektriska motorer, datorer, till och med höghastighetståg använder alla magneter. Roligt att leka med som barn eller till och med som vuxen, magneten är ett intressant studieämne. Magneter lockar vissa saker, avvisar andra och är en nödvändig komponent i många av de artiklar vi använder i det dagliga livet. Frågan om vilka objekt som lockas till magneter leder till överraskande resultat.
  Magnetiska element: Metaller

  Järn, nickel och kobolt lockas starkt till magneter. Forskare kallar dessa metalliska element "ferromagnetiska" på grund av denna starka attraktion. Mekanismen för att göra en metall attraktiv för magneter måste med arrangemanget av elektroner som kretsar om atomerna: vissa arrangemang leder till stark magnetism, andra gör inte. Andra metaller, till exempel volfram och bly, lockar också magneter, även om det är för svagt att mäta utan specialiserad vetenskaplig utrustning.
  Magnetiska mineraler

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com