• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Varför är fjärilar viktigt?

  Fjärilar är en mångfaldig grupp av insekter, som innehåller cirka 20 000 olika arter. Nordamerika är hem för mer än 700 av dessa arter. Fjärilar är estetiskt tilltalande och få arter orsakar skador på kommersiella växter. Fjärilar bidrar till blomstrande ekosystem och kan indikera tillståndet för ett ekosystems hälsa.

  Pollination

  Fjärilar spelar en viktig roll i pollinerande blommor, särskilt blommor som har en stark doft, är röda eller gula i färg och producera en stor mängd nektar. Nektar är en viktig del av en fjärils diet. Även om fjärilar pollinerar blommor mindre effektivt än bin, är deras roll fortfarande användbar. Pollen samlar på fjärilens kropp när den matar på en blommans nektar. När fjärilen flyttade till en ny blomma, bär den pollen med den.

  Viktiga komponenter i ett blomstrande ekosystem

  Ett stort antal fjärilar är ofta en indikation på att ett ekosystem blomstrar. Detta beror på det faktum att fjärilar är en viktig del av en livsmedelskedja, som rovdjur och byte. Vuxna fjärilar och larver är en viktig källa till mat för andra djur som fladdermus och flammor. Tillsammans med nektar, äter fjärilar en mängd växter. Vissa arter ger också en naturlig form av skadedjursbekämpning. Till exempel äter skördarfjärilen bladlöss medan den ligger i sin larvform.

  Klimatförändringar

  Fjärilar är särskilt känsliga för klimatförändringar. Forskare övervakar fjärilar som en metod att titta på för varningsskyltar om klimatförändringarnas mer utbredda effekter. Ett exempel på dessa studier innebär att man övervakar Ediths flaskflaskor i Nordamerika. Enligt National Academy of Sciences har fördelningen av dessa fjärilar flyttat längre norrut och till högre höjningar som en följd av en ökning av temperaturen.

  Fjärilstillverkare

  Fjärilar ger fjärilentusiaster en mycket nöje. Liksom fågelskådare njuter de av att upptäcka sällsynta arter. Fjärilar gagnar också ekonomier genom att locka turister. Områden som Mexikos monarkstöd dra nytta av turismen, eftersom fjärilentusiaster reser runt om i världen för att fotografera de små skönheterna.

  Viktigheten av vetenskap

  Förutom att vara en indikator på klimatförändringarna är det också fjärilar känslig för andra hot, såsom destruktion av livsmiljöer. Förändringar i fjärils beteende kan varna människor om framtida effekter av livsmedelsförlust på andra djur. Eftersom många arter av fjärilar är högspecialiserade, kan enskilda arter ha särskild nytta för vetenskapen. Till exempel producerar Europas ängbruna fjäril ett naturligt antibiotikum som kan vara användbart för människor.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com