• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Nyckelbegrepp i grundvetenskap

  De viktigaste och grundläggande vetenskapliga begreppen hjälper dig med din strävan efter kunskap. National Science Foundation delar med sig av att förstå dessa begrepp hjälper dig att få en bättre förståelse för vetenskapligt material som du hör, läser eller diskuterar samt vetenskapliga undersökningselement. Genom att veta kärnvetenskapliga begrepp kan du utveckla en bättre och mer exakt uppfattning om hur världen fungerar.

  Vetenskaplig process

  Forskare lär sig och får kunskap med observationer och experiment. Den vetenskapliga processen börjar med att ställa en fråga, utveckla en hypotes och göra utbildade förutsägelser. Experiment, datautvärdering, justeringar och bekräftande resultat följer. Vetenskapliga resultat måste vara observerbara, mätbara och repeterbara. Vanliga delar av den vetenskapliga processen inkluderar identifiering, mätning och rapportering orsak och effekt. Den vetenskapliga processen är viktig eftersom den eliminerar personliga fördomar och kan ändra vad andra väljer att tro, enligt webbplatsen för Science Integration Institute.

  Organisation och system

  Organisera objekt och fenomen i en logisk ordning hjälper individer att förstå ett ämnes komplexitet eller plats i en lista över hierarkier. Till exempel är växter och djur organiserade av riket, fylum, klass, ordning, familj, släkt och art. Forskare organiserar också olika komponenter i system. Ett solsystem innehåller till exempel en sol, planeter, månar, dvärgplaneter och kometer.

  Variation, förändring och mångfald

  Variation observerad i element hjälper enskilda att förstå de särdrag som finns i objekt . Genom att förstå dessa skillnader eller hur element förändras kan individer bättre förutsäga resultatet av modifieringar. Utbildningsdepartementet erbjuder ett exempel på att utsätta vatten för värme eller frysningstemperaturer, vilket kan göra att den fryser och expanderar, avdunstar eller koka. Att förstå mångfalden i den naturliga världen ger bättre inblick i hur ekosystemen fungerar och beror på olika element för att utföra sina avsedda funktioner. Vatten i ett ekosystem ger till exempel ett naturligt livsmiljö för vattenlevande djur, fungerar som en vattenkälla för andra och ger näringsämnen till växter. Varmt vatten i fjädrar kan fungera som en varm fristad för djur som lever på kalla platser, som de japanska makarna. I sin frusna form är vatten ett livsmiljö för djur som isbjörnar eller de som använder snön som kamouflage från rovdjur, som pilgrimsfigurer.

  Skala

  Användning av skal kvantifierar mätbara objekt. Varje typ av skala har sina respektive måttenheter. Termometrar, till exempel, mäter temperaturer med hjälp av Fahrenheit, Celsius eller Kelvin vågar. Linjaler anger storleken på ett objekt med hjälp av metriska skalan eller amerikanska sedvanliga enheter, som inches. Forskare använder relativ skala för att hjälpa andra att förstå ett koncept relaterat till storlek och behålla proportionerna i fråga. Ett exempel på relativ skala är en astronom som använder en stor strandboll för att representera solen och flera bollar av olika storlekar för planeter. Genom att placera de mindre bollarna runt stranden bollen demonstrerar forskaren planets storlek i förhållande till solen och indikerar sina positioner i solsystemet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com