• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Verktyg som används i hydrologi

  Hydrologi är studiet av distribution, flöde och interaktion mellan vatten. Hydrologi inkluderar aspekter av flera vetenskapsområden, inklusive geologi, kemi, markvetenskap och växtfysiologi. Verktyg för användning i hydrologi har oftast sitt ursprung i eller har användning inom dessa vetenskaper. Dessutom har metoder för att mäta väder ofta hydrologiska användningar. Mätning av vattenrörelser gör att hydrologer kan bedöma och planera dricksmaterial, grödetillväxt och erosion vid kusten. Teknologiska innovationer som datorer och satelliter bidrar ytterligare till den exakta insamlingen av vattenrelaterade data.
  Water Flow

  När vatten rinner, behöver hydrologer ofta mäta sin rörelse. Strömmätare mäter vattnets höjd vid varje given ögonblick. En provtagning av avläsningar över tid är nödvändig för att dra meningsfulla slutsatser. Strömmätare hjälper till att förutsäga översvämningar utöver att hjälpa till med vattentransporter. Bojar med lokala höjdmätningsanordningar gör det möjligt för hydrologer att samla in betydande data om vattenhöjd och flöde. Detta är användbart för hantering av fiskeområden och övervakning av reservoarnivåer.
  Utfällning

  Vatten som faller från himlen kan vara av stort intresse för hydrologer. Regnsamlare ger enkla avläsningar av vattenansamlingar. Väderradar kan hjälpa till att bedöma vilka områden som kan eller inte får drabbas av torka eller översvämningar.
  Enklare verktyg

  När du är i fältet kan hydrologer använda mer vanliga platsverktyg vid insamling av data. Linjaler kan mäta vattenhöjd eller markerosion direkt. Vid bedömning av jordens täthet (som påverkas av fukt och närvaro eller frånvaro av vatten), hjälper skalor att fastställa viktskillnader. Mindre exakta, men mer direkt tillgängliga för forskare på området, är deras händer för att göra bredare antaganden om markfuktighet.
  Moderna innovationer

  Satelliter är en ny teknisk utveckling som nu används för att samla in information för hydrologisk analys. Satelliter med infraröda kameror kan mäta vattentemperaturen för att bestämma vattnets källa utöver eventuella framtida vädermönster. Satelliter som använder mikrovågor kan samla information om förändringar i markhöjd. Hydrologer kan sedan dra information om markens fuktinnehåll, vilket hjälper till att förutsäga torka mönster och därmed hjälpa tillväxt

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com