• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Koldioxidens effekter på luftföroreningar

  Koldioxid förekommer naturligt i atmosfären. Det är en viktig ingrediens i fotosyntes, processen med vilken växter gör mat och energi. Nivåerna av atmosfärisk koldioxid har ökat sedan den industriella revolutionen. De främsta orsakerna är avskogning och förbränning av fossila bränslen som kol. Eftersom koldioxidhalten har ökat har det också effekter på luftföroreningar. Koldioxid står för mindre än 1 procent av de atmosfäriska gaserna. Det finns emellertid ett känsligt balans mellan koldioxid och andra gaser. Orsaken till koldioxid är den betydande förändringen under en relativt kort tidsperiod.

  Växthuseffekter

  Koldioxid bidrar till luftföroreningar i sin roll i växthuseffekten. Koldioxid fäller strålning på marknivå och skapar marknära ozon. Detta atmosfäriska skikt hindrar jorden från att kyla på natten. Ett resultat är en uppvärmning av havsvatten. Oceanerna absorberar koldioxid från atmosfären. Högre vattentemperaturer äventyrar dock oceanens förmåga att absorbera koldioxid. Över tiden påverkas effekterna av koldioxid.

  Klimatförändringar

  En annan miljöpåverkan av koldioxid på luftföroreningar är klimatförändringar. Jordens yttemperatur har ökat under de senaste 100 åren, enligt studier gjorda av National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Forskare tror att koldioxidförorening är den främsta skyldige. Effekterna är mycket komplexa. Bevis visar dock att havsvattennivån har ökat, vilket resulterar i förlust av strand- och kustvattenområden.

  Acid Rain

  Koldioxid bidrar till miljöpåverkan som kallas surt regn. Utsläpp som frigörs från fossila bränslen som bränner kraftverk kombinerar fukt i luften. Resultatet är nederbörd med hög syrahalt. Dokumenterat bevis visar fysisk skada på träd och annat växtliv. Vatten- och markförorening uppstår från den sura utfällningen. En komplicerande faktor är utsläppets rörlighet. Effekterna av koldioxid kan ses och känna sig långt ifrån deras källor, vilket gör deras påverkan på luftföroreningar allvarligare.

  Mänskliga hälsoeffekter

  Koldioxidutsläpp påverkar människors hälsa genom att förskjuta syre i atmosfär. Andning blir svårare eftersom koldioxidhalten stiger. I slutna områden kan höga halter av koldioxid leda till hälsokluster som huvudvärk. Koldioxidhalter kan indikera höga halter av andra skadliga luftföroreningar, såsom flyktiga organiska föreningar som bidrar till luftförorening inomhus.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com