• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur man förhindrar utsläpp av naturresurser

  Från fossila bränslen till rent vatten använder samhället ett stort antal naturresurser. Några naturresurser, som solljus eller vind, är förnybara och riskerar inte att bli uttömda, medan andra, såsom naturgas eller träd, måste bevaras, eftersom de inte kan bytas ut så snabbt som de används.

  Minska beroende på fossila bränslen

  Förhindra uttömning av fossila bränslen diskuteras vanligtvis när det gäller att använda mindre bensin och el, som vanligtvis produceras genom förbränning av fossila bränslen. Även om du kör mindre och carpooling mer är uppenbara sätt att spara bensin, köper lokalt odlade eller lokalt upphöjda livsmedelsprodukter jordbruk och företag som inte bränner fossila bränslen när de skickar sina produkter över långa avstånd. Andra konsumentköp som stärker bevarandet av fossila bränslen inkluderar att köpa ett fordon med hög gas körsträcka och köpa Energy Star-apparater.

  Håll vårt vatten rena

  Vatten kan verka som en allestädes närvarande, oändlig resurs, men när befolkningen i ett område växer, minskar tillgången till rent vatten för den befolkningen. Det finns flera steg du kan ta runt i ditt hem för att försäkra dig om att du inte slösar rent vatten. Ett viktigt steg är att kontrollera vattenläckor genom att läsa vattenmätaren, köra inte vatten i 2 timmar och sedan kontrollera tillbaka om mätaren fortfarande har samma läsning. Om det inte har du läckage. Ett annat effektivt sätt att spara vatten är att ersätta eller fixa läckande kranar. En kran som dricker en gång per sekund kan leda till 2 700 gallons vattenförlust på 1 år.

  Bevara träd och skogar

  Med cirka 4 miljarder träd sänks årligen för att mätta världens behov av Enbart papper, förhindrande av uttömning av skogar, fortsätter att vara en viktig prioritering. Det finns många möjligheter i ditt dagliga liv att använda mindre papper, från att använda mer tygdukar och mindre pappershanddukar för att byta till en online-enbart prenumeration på din favorit tidning. När man besöker en lokal skog är det också viktigt att agera ansvarsfullt. Campfires ska bibehållas säkert, och transporten av skadliga invasiva skadedjur och patogener kan minskas genom att följa instruktionerna "Flytta inte Ved" som anges på webbplatsen för Nature Conservancy.

  Skydda kustekosystemen

  Kustekosystem är inte bara viktiga för biodiversiteten, de är också mycket värdefulla för fiske- och turistindustrin. Oavsett om de bor nära ett kustrev eller ej, bör konsumenternas konsumenter vara medvetna om hur de köpbeslut som de fattar påverkar miljön. För de av er som båt längs kusten, se till att du hittar reda på korallrev i området. Rev är känsliga för störningar och bör kontaktas med omsorg och respekt. För dem som dyker eller snorklar runt ett rev, är en bra tumregel att "ta bara bilder, lämna bara bubblor."

  Bli involverad

  Du kan vidta åtgärder för att hjälpa till att bevara och återställa Naturlig värld. Kontakta dina representanter på nationell, statlig och lokal nivå för att stödja lagar och program som skyddar miljön. Gå med i bevarandeorganisationer. Delta i lokala aktiviteter, som strömrening eller fågelantal. Uppmana de organisationer du är en del av - kyrkor, klubbar, arbetsplatser - att vara aktiva supportrar också. Se till att dina lokala skolsystem på alla nivåer erbjuder läroplaner för att introducera studenter till naturliga system och vikten av deras bevarande.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com