• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Betydelsen av väderinstrument

  Väderinstrument är avgörande för ett antal industrier. Detta beror på att väder är en avgörande faktor i många olika industrisektorer, från jordbruk till sjöfart. Temperaturmätare kan berätta för ett kyllager hur mycket det är att kyla ner inuti, medan Dopplerradar kan berätta vägen för en flygplatsstängande storm.
  Jordbruk

  Jordbruk är starkt beroende av väderinstrument, som det berättar jordbrukare när man ska plantera och vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas. För mest vinst försöker bönderna så grödor så tidigt som möjligt, men om de görs för tidigt kan grödorna misslyckas. Temperaturgivare berättar bönderna när det är tillräckligt varmt för att plantera. Dessutom används radar för att förutsäga om stormar kommer att komma som skulle kunna skada grödorna.


  Väder sensorer är avgörande för skeppsindustrin eftersom de kan användas för att förutsäga orkaner och andra stormar . Trots att skeppsbyggandet har blivit tillräckligt avancerat för att väder starka stormar, kan orkaner fortfarande skada eller till och med kapsla vissa fartyg. Dessutom gör dessa stormar att lastning och lastning av last omöjlig på grund av tidernas höga svullningar.
  Sciencing Video Vault
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  Skapa den (nästan) perfekta konsolen: Här är hur
  lufttransport

  Flygtransporter beror också tungt på väderinstrument. Temperatur och lufttryck kan påverka ett planat beteende i luften eftersom det ändrar hissens mängd. Radar används för att spåra stormar som kan markera flygplan eller göra landning omöjlig. Barometrar och luftfuktighetssensorer kan också användas för att förutsäga snöfall, vilket behövs för att sedan förutse hur mycket snööjningsutrustning behövs.
  Byggnadsindustri

  ​​Byggsektorn beror också på väderinstrument. Fuktighetsnivåerna är mycket viktiga när man häller betong eftersom fuktnivåerna måste ligga inom ett visst område. Om det finns för lite vatten kommer betongen inte att bindas ordentligt, men om det är för mycket kan det försvagas med eventuella katastrofala effekter. Dessutom bygger skyskraftsbyggnaden kraftigt på vindsensorer för att se om det är säkert för människor att arbeta hundratals meter på himlen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com