• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Definition av primär konsument

  I ekologi klassificeras organismer som livnär sig från andra organismer som konsumenter. Primära konsumenter skiljer sig från andra konsumenter genom att mata på producenter - organismer som tillverkar sin egen mat. Energin och näringsämnena som de primära konsumenterna konsumerar från producenterna blir maten för sekundära konsumenter som konsumerar de primära konsumenterna.
  Energi i ekosystem

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com