• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur bildas frukt i växter?

  härstammar från det latinska rotordet - fructus - frukt är ett gammalt franska ord som ungefär betyder en vinst eller inkomst. Medan de flesta förknippar frukt med ätbara produkter som köps i en livsmedelsbutik, har botaniker en smalare betydelse för ordet. I vetenskapliga termer är frukten den fröbärande delen av växten som bildas efter befruktning.
  Blommautveckling

  Innan en frukt kan bildas, måste blommorna blomma så att de manliga och kvinnliga delarna kan utvecklas och producerar pollen och mottagliga ägglossningar. Inom blomman producerar stamenserna pollen medan de kvinnliga ägglossarna bildas i en pistil. I de flesta fall förekommer manliga stamens och kvinnlig pistil i samma blomma, men det finns tider där blommor kommer att utvecklas till manliga eller kvinnliga enheter på separata växter.
  Pollen Travels

  I de flesta blommande växter pollen måste resa till en annan växt av samma art för att befruktning ska ske. Denna process kallas korsbefruktning och garanterar att de genetiska avkommorna inte är helt identiska med föräldern. Insekter och vinden är de två vanligaste sätten att transportera pollen till en annan växt, men blommor kan också pollineras av fladdermöss, fåglar, spindlar, fjärilar, mal eller vatten. Självpollinering är sällsynt men förekommer i några få växter.
  Gödsling av ovulen |

  När pollen anländer överst på pistillen, platsen för stigmatiseringen, måste den resa ner pollen röret till basen av pistilen, där den kan hitta en mottaglig ägglossning - det kvinnliga genetiska materialet som finns i äggstocken. När pollen hittar ägglossningen, kombineras det manliga och det kvinnliga genetiska materialet för att bilda ett embryo, som så småningom utvecklas till ett frö. normal metod. När embryot växer utanför dess tvåcellsstadium, kallar botaniker det en zygote. När tiden går, blir zygoten större. Så småningom börjar celldifferentiering och zygoten börjar förändras till ett frö.
  Fruktutveckling

  När zygoten börjar växa börjar äggstocken att utvecklas till en frukt och ägglossningarna börjar bilda frön. Äggstockens yttervägg och pistil blir fruktens hud, eller i vissa fall, som äpplet och päronet, utvecklas ett köttigt och ätbart material utanför äggstocksväggen som blir den ätliga delen av frukten. Detta köttiga material täcks sedan av en yttre täckning som härstammar från kronblad, korsblommor och bräckor. I båda fallen växer frukten så länge som växten gör, men faller så småningom när frukten mognar eller växten blir vilande för vintern.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com