• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Fiskburskap

  Fiskodlingsodling bedrivs över hela världen. Genom att hålla fiskar i burar och en "fisk som håller pennan" kan hela samhällen dela en vattenmassa, medan varje jordbrukare kan ha en egen fiskodling.

  Fiskbur och fiskhållare med penna är attraktiv för många individer eftersom en stor gröda kan odlas, sköts och skördas i ett litet område. Eftersom fiskarna befinner sig i ett koncentrerat område kan problem snabbt upptäckas och hanteras.
  Aquaculture Definition -

  Innan den specifika informationen är det viktigt att förstå ordet "aquaculture" och definitionen av aquaculture eftersom den ofta används att hänvisa till fisk som håller penna och fiskbur. I allmänhet är akvakulturdefinitionen "uppfödning eller odling av vattenlevande djur /växter för mat".

  Detta kan användas för att odla för:

 • Fisk och
 • Skaldjur
 • Kräftdjur
 • Alger
 • © Vetenskap http://sv.scienceaq.com