• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Hur känner en jordmask ljus?

  Många djur upptäcker ljus eftersom de har ögon som innehåller ljusreceptorer. Maskmaskar saknar ögon, men de har ljusreceptorer - kallade fotoreceptorer - på huden.
  Plats

  Fotmottagare av mormask finns i nervfibrer i huden. Dessa nervfibrer är anslutna till speciella nerver som kallas ganglia, som ansluter till en jordmasks version av en hjärna. Hjärnan, kallad en ganglion, hjälper till att utlösa kemiska reaktioner för att kontrollera hela ormens kropp.
  Betydelse

  Ägmaskar torkar snart ut och dör om de utsätts för värme och solljus. De måste hålla sig under jord i fuktig smuts för att överleva. Om någon del av en mask utsätts för ljus när den tunnlar, larms masken genom fotoreceptorerna och kan snabbt reagera för att komma tillbaka till säkrare mark. olika färgade ljus. Markmaskar rör sig från vitt eller blått ljus, men de reagerar inte på rött ljus.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com