• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Skillnaden mellan en öppen och stängd tak

  Skogar är som sina egna små universum. Precis som galaxer i universum finns det ekosystem som fungerar oberoende av helheten, men som ändå bidrar till skogens enorma omfattning. Dessa ekosystem kan omkretsas av träd och pensel. Dessa träd kan bilda en öppen eller stängd tak. ekosystem.
  Fördelar /nackdelar med Closed Canopy

  Stängda canopies kan hämma utvecklingen av vegetation under den eftersom kronan förhindrar mycket efterfrågat solljus från att komma igenom. I höga vindar och andra katastrofala väder skyddar dock kapellet också miljön nedan. nedan.
  Fördelar /nackdelar med Open Canopy

  Open open canopies låter solljus stråla igenom, därför främjar tillväxten genom fotosyntes av växter nedan. Djurlivet är emellertid mindre rikligt eftersom det tar tillflyktsort under skyddet av stängda takområden.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com