• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Earth Atmosphere Facts

  Omkring och upp till tusen kilometer över jordens yta sträcker sig ett osynligt lager som gör livet på denna planet möjligt. Atmosfären som levande saker njuter av berodde på jordens position som den tredje planet från solen, i kombination med miljarder år av gasackumulering. Atmosfären består av luften som organismerna andas, allt väder som händer i alla hörn av världen och det skyddande skiktet som håller solens strålar från att skada livet.

  Sammansättning

  Kväve och syre molekyler utgör cirka 99 procent av gaserna i atmosfären. Gasargonet är det näst mest rikliga elementet på nästan 1 procent av den totala atmosfären. Vatten i dess gasform finns också i atmosfären. Spår av koldioxid, metan och andra gaser och mikroskopiska molekyler som havsalt och silikatdamm tar också plats i jordens atmosfär. I jordens förflutna var syre en bristvara medan andra gaser som väte och helium hade varit rikligare, även om de nu endast förekommer i spårmängder.

  Atmosfäriska lager

  Närmaste lager till Jordens yta är troposfären. Den når nästan 20 kilometer över planetens yta och innehåller cirka 75 procent av hela atmosfärens massa. Nästa lager, stratosfären, sträcker sig från troposfärens övre gräns till 50 kilometer i atmosfären och innehåller ozonskiktet som skyddar jordens invånare från solens skadliga strålar. Den kallaste delen av atmosfären är mesosfären, där temperaturen kan nå hela vägen till negativ 100 grader Celsius (negativ 148 grader Fahrenheit). Meteorer brukar brinna upp i mesosfären. Bredvid detta kallaste lag ligger atmosfärens hetaste lager: termosfären. Temperaturerna här kan nå till cirka 1500 grader Celsius (2.730 grader Fahrenheit). Det yttersta lagret av atmosfären, exosfären, innehåller minimala mängder gaser, eftersom jordens gravitation inte kan hålla fast vid dessa gaser och överlämnar dem till yttre rymden. Många artificiella satelliter omlopp i detta lager.

  Väder

  Allt väder som sker på jorden uppträder i troposfären. Även de högsta molnen sträcker sig inte ofta bortom detta lager; moln bildar och sprider vanligtvis inom troposfären, även om vissa moln når in i stratosfären. Solen värmer Jordens yta, och den här varma luften, som bär vattenånga med den, går upp i troposfären. När vattnet ångas, bildar moln. När molnen inte längre kan hålla vatten, faller nederbörd i form av regn, snö eller hagel på jordens yta.

  Uppvärmning av planeten

  Om jorden inte hade en sådan tjock atmosfär , skulle livet förmodligen aldrig ha bildats. Stämningen stänger runt planeten och absorberar värme från solen. Forskare jämför den här uppvärmningseffekten med ett växthus. Solljus kan tränga in i atmosfären och värma upp marken och vattnet, men en del av värmen reflekterar sedan tillbaka mot rymden. Denna värme når emellertid inte utrymme, men blir snarare fångad av vissa gaser som koldioxid och metan i atmosfären. Denna process får jorden att ligga vid måttliga temperaturer.

  Ozonlagret

  Solens strålar ger liv på organismer på jorden, men strålningen som utsänds kan också skada levande saker. Solens ultravioletta eller UV-strålar slående människor ger upphov till hudcancer och grå starr, ett tillstånd där ögonens lins blir ogenomskinliga. Ett speciellt skyddsskikt av ozongas som finns främst i stratosfären håller många av dessa UV-strålar från att nå organismer på jorden. När en UV-strål kommer i kontakt med en molekyl som heter ozon, som består av tre syreatomer, kommer en syreatom från varandra. denna reaktion absorberar UV-strålens energi. Denna stråle kan inte längre skada organismer på planets yta.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com