• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vad är skillnaden mellan ett träd och en växt?

  Träd är helt enkelt en typ av växt som delar med andra växter ett begränsat rörelserikt, cellväggar som innehåller cellulosa och förmågan att förändra solljus till mat genom fotosyntes. Inom den botaniska uppdelningen av växter, kallad den latinska termen "plantae" i motsats till djur eller "animalia", finns underkategorier som skiljer mellan träd och växter. Träd och växter ser annorlunda ut från varandra, men vissa av deras skillnader kan bara upptäckas genom att titta inuti organismerna.
  Totala egenskaper

  Medan både träd och växter vanligtvis har en vaskulär struktur, med rötter, stjälkar och blad som transporterar mat och vatten genom växten, växter har vanligtvis flera mjuka eller något träiga stjälkar medan träd har en hård, träig och hög stam med få löv eller grenar i nedre delen. Växter har blad nära marken eller de består helt och hållet av löv, som med gräs och ormbunkar.
  Former och storlekar

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com