• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Vilken gas avger gröna växter?

  Människor och växter lever i ett symbiotiskt förhållande, där människor andas syre och växter producerar det som en biprodukt av fotosyntes. Samtidigt producerar människor koldioxid som biprodukt av andning och växter använder koldioxid i fotosyntes.
  Fotosyntes.

  Fotosyntes är den process som växter använder för att syntetisera mat från koldioxid och vatten. Solljus används som energikälla. Fotosyntes frisätter syre som en biprodukt.
  Toppproduktion

  Enligt blueplanetbiomes.org är den mest gynnsamma temperaturen för fotosyntes mellan 70 och 80 grader F.
  Träd

  Ett enda moget träd producerar 260 kilo syre varje år, vilket räcker för två personer årligen. Ett enda träd använder 48 kilo koldioxid varje år.
  Växter

  Löv producerar 5 ml syre per timme. Hur mycket varje enskild växt producerar beror på hur många blad den har. En enbladig växt producerar 43 800 ml eller 43,8 l syre under ett år.
  Växtarter

  Det finns uppskattningsvis 230 000 växtarter på jorden. Av dessa är 23 000 träd. De återstående 207 000 växtarter inkluderar blommor, skrubb och gräs.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com