• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar trädbasalt område

  Trädbalkarea är ett trädsnitts tvärsnitt på 1,3 meter av marken, vilket är ungefär brösthöjd. Det används för att bestämma trädets volym, skogens produktivitet och konkurrensen mellan träd för resurser.

  Mäta 1,3 meter upp i trädstammen från marken.

  Mäta omkretsen av trädet på 1,3 meter genom att linda in mätbandet runt trädets stam.

  Beräkna radie från omkretsen genom att dela omkretsen med 2 ?. Till exempel, om omkretsen är 10 meter, dividerar med 2? ger dig en radie på 1,59 meter.

  Beräkna basalområdet genom att kvadrera radie och multiplicera med? (Basalarea = a * r ^ 2). Om radien var 1,59 meter, skulle basalområdet vara 7,94 meter kvadratiskt.

  Om du vill beräkna basområdet direkt från omkretsen kan du använda följande formel där C är omkretsen: Basal Area = ? * (C /2?) ^ 2.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com