• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Så här konverterar du BTU till KW

  Brittiska värmeenheter mäter värmeenergi. Och när det används för att beskriva kraften hos värmesystem eller grillar, menas termen "Btu" som betyder Btu per timme. Kilowatt är den metriska effektenheten. Omvandling mellan de två kräver användning av en enkel omvandlingsfaktor.

  Skriv ner vårt Btu-värde. För exempel, anta att din ugn har en maximal effekt på 240 000 Btu.

  Multiplicera ditt Btu-värde med omvandlingsfrekvensen på 0.0002931 kilowatt per 1 Btu. Fortsatt exemplet, 240 000 Btu x 0,000293 kilowatt /1 Btu = 70,32 kilowatt. Således skulle ugnen i exemplet ha en maximal effekt på 70,32 kilowatt.

  Dubbelkontrollera din beräkning genom att multiplicera ditt resultat med invers av omvandlingsfrekvensen, eller 3,412. Multiplicera 70.32 med 3.412 för att få ca 240.000 Btu. Eftersom det här motsvarar din initiala ugnsutmatning, vet du att omvandlingen var korrekt.

  Tips

  Kontrollera alltid att enheterna avbryter ordentligt när en omvandling utförs.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com