• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konverterar man nanometer till Joules

  Nanometer mäter längden på väldigt små storlekar, t.ex. våglängder. En joule, förkortad J, är en energienhet i det metriska systemet. Omvandlingen mellan nanometer och joule är viktig i fysiken eftersom forskare ofta behöver beräkna energin för elektromagnetisk strålning från våglängden. För att göra detta tillämpar du följande formel härledd från Plancks ekvation: Energi \u003d (Planckkonstant x ljusets hastighet) ÷ våglängd.

  1. Identifiera Planckkonstantvärde

   Hämta Plancks konstantvärde: 6,626 069 57 x10 ^ -34 J s.

  2. Använd ljusets hastighet konstant

   Få ljusets konstant hastighet: 299,792,458 m /s.

  3. Multiplicera Planck med ljusets hastighet

   Multiplicera Planck konstant med ljusets hastighet. Träna 6,62606957 x10 ^ -34 J sx 299,792,458 m /s \u003d 1 98645 x10 ^ -25 J m.

  4. Beräkna våglängden i meter.

   Dela våglängden i nanometer med 10 ^ -9 för att beräkna värdet i meter. Till exempel motsvarar våglängden 500 nm 500 ÷ 10 ^ -9 \u003d 5x10 ^ -7 meter (m).

  5. Dela produkten av konstanter efter våglängden

   Dela upp produkten av konstanterna med våglängden i meter för att beräkna energin i Joules. I det här exemplet är energin 1 98645 x 10 ^ -25 J m ÷ 5x10 ^ -7 m \u003d 3,973 x10-19 J.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com