• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar båtområdet

  En båge är ett krökt område av en cirkel som utgör en del av sin omkrets. Om du känner till en cirkelbåg kan du mäta området som är inneslutet av denna båge plus två linjer som sträcker sig från mitten av cirkeln (två radier). Detta arc-relaterade område är känt som en sektor. Du kanske måste utföra denna typ av beräkning i en gymnasium eller högskolegeometrisklass eller på olika karriärområden som landskapsarkitektur eller teknik.

  Notera vinkeln som bildas av de två radierna. Dela denna vinkel med 360 för att ta reda på vilken del av cirkeln den representerar. Om vinkeln är 45 grader, dividerar du 45 med 360 för att få 0.125.

  Hitta cirkelområdet genom att kvadrera radien och multiplicera den med 3,14 (pi). Om exempelvis radie är 10 cm, kvadrat 10 för att få 100. Multiplicera sedan 100 gånger 3,14 för att få ett cirkelområde på 314 kvadratcentimeter.

  Multiplicera ditt svar från steg 1 med ditt svar från steg 2 till hitta bågens område. Därför är 0,125 gånger 314 lika med 39,25. Bågens område är 39,25 kvadratcentimeter.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com