• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Fördelarna med att använda Levers &Pulleys

  Det är skrivet i legender att en enda man flyttade ett helt krigsskepp fyllt med soldater genom att använda ett system av remskivor. Under hela historien har remskivor och hävarmar gjort lätta arbeten med att lyfta och flytta saker. Många moderna maskiner och verktyg fortsätter att använda principerna för dessa enkla maskiner. Gigantiska kranar lyfter tusentals toner med hjälp av principerna för remskivor, medan enkla verktyg som trillebultar och krånglar använder principen för spaken. Hylsor och remskivor ger fördelar för sina användare.

  Mekanisk

  Mekanisk fördel beskriver hur stor en enkel maskin multiplicerar den kraft som utövas på den. Hylsor och remskivor ger sina användare mekanisk fördel. Människor kan minska den mängd ansträngning som behövs för att lyfta och flytta saker med hjälp av spakar och remskivor. Mekanisk fördel uttrycks av siffror, med en lika med ingen annan fördel än att ändra den riktning som belastningen rör sig om. En mekanisk fördel med två innebär att maskinen dubblerar personens ansträngning. Du kan öka mekanisk fördel i multiplar av två. Du kan ändra den mekaniska fördel som spakar och remskivor erbjuder genom att ändra hur de är konfigurerade.

  Remskivor har hjul med spår och rep eller kablar som passar in i spåren. Remskivor är antingen fasta eller rörliga, och enstaka eller flera. Rörliga och multipla remskivor har en mekanisk fördel med två eller mer beroende på hur många remskivor du använder.

  Vevar ger en mekanisk fördel av hur belastningen placeras på dem jämfört med placeringen av stödet och ansträngning. Du uttrycker den mekaniska fördelen av hävstångar genom att bestämma förhållandet mellan hävarmens längd på insatsens insats sida jämfört med längden på lastsidan.

  Ideal mekanisk fördel

  Användare av ingenjörer och fysiker formler för att beräkna den ideala mekaniska fördelen med en remskiva eller spak. Resultaten av deras beräkningar är bara teoretiska eftersom de inte tar hänsyn till verkliga förhållanden som temperatur och fuktighet och hur dessa variabler påverkar den mekaniska fördelen.

  Faktisk mekanisk fördel

  Du kan använda formler för att uttrycka den faktiska mekaniska fördelen med en remskiva eller spakkonfiguration. Dessa formler tar hänsyn till variabler som energi som förloras för friktion.

  Directional

  Fixerade remskivor ger inte användaren någon mekanisk fördel, men de ger användaren möjlighet att flytta lasten i en riktning som skiljer sig från den riktning kraften appliceras på. En person kan använda denna inställning för att höja en belastning som är lika med deras styrka från marken till den andra berättelsen om en byggnad medan den återstår på marken.

  När man använder en spak, desto närmare belastningen är till spaken, desto mindre ansträngning krävs för att flytta lasten. Belastningen rör sig dock inte mycket långt i önskad riktning. Om du vill flytta lasten längre så måste du flytta vredet längre från lasten. Detta kräver mer ansträngning för att flytta lasten.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com