• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Så här hittar du en cirkel

  När du vet formeln "Area = Pi (R squared)" är det enkelt att beräkna ett cirkelområde. Du behöver en linjal eller mätband om du inte känner till storleken på den cirkel du arbetar med. Ta en räknare eller ett papper och en penna och skärpa dessa matematiska färdigheter.

  Bestäm vad värdet av pi som ska användas för att hitta cirkelområdet. Pi kan sträcka sig till ett oändligt antal platser efter decimaltalet utan att upprepa. Din beräkning kommer att vara mer exakt om du bär pi till flera nummer bortom decimaltalet, men det kanske inte är nödvändigt för dina ändamål. I många fall är det lämpligt att använda 3.14.

  Hitta cirkelns radie, vilket är avståndet från mittpunkten till cirkeln till kanten. Om du känner till diametern, dela den i hälften för att få radie. Om du känner omkretsen - avståndet runt cirkeln - hitta radie genom att dividera omkretsen med pi och sedan med två.

  Hitta ruta av radien genom att multiplicera den själv. Om radien exempelvis är 10 meter, multiplicera 10 gånger 10 för ett resultat av 100 kvadratfot. När du har kvadrat radien multiplicerar du den med pi för att hitta cirkelområdet. I exemplet multiplicera 100 gånger 3,14 för det resulterande området på 314 kvadratfot. Detta svar är cirkelområdet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com