• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Fysikens betydelse i den moderna världen

  Fysik är bara andra än matematiken i renhet av dess principer. Fysiken beskriver hur den naturliga världen fungerar genom tillämpade matematiska formler. Det handlar om de grundläggande krafterna i universum och hur de interagerar med materien och tittar på allt från galaxer och planeter till atomer och kvarkar och allt däremellan. Alla andra naturvetenskaper kommer från fysik. Kemi är i huvudsak tillämpad fysik och biologi är i huvudsak tillämpad kemi. Fysikteorin är ansvarig för genombrotten inom elektronik som utlöser framstegen inom moderna datorer och elektroniska medier.
  Elektricitet

  En av de största upptäckterna som mänskligheten någonsin har gjort är elektricitet. Genom en korrekt förståelse av fysik har vi kunnat utnyttja den till något användbart för el, som bara är en stor samling elektronik. Genom att skapa en spänningsskillnad genom något så enkelt som ett batteri, kan vi få elektroner att röra sig, vilket är hela basen för el. Rörliga elektroner driver de kretsar som tillåter radio, TV, lampor och alla andra elektroniska enheter att fungera.
  Transistor

  En transistor är den mest grundläggande delen av en dator som har gjort det möjligt att skapa datorchips och har drivit datoråldern. Transistorn utvecklades genom ett genombrott i fasta tillståndsfysiken - uppfinningen av halvledaren. Halvledare är helt enkelt delar av element som fungerar annorlunda under olika temperaturer och spänningar. Detta innebär att vid olika applikationer av spänning kan en halvledare göras för att hålla information, vilket lagras eftersom, tills du applicerar en spänning för att ändra den, en halvledare matar ut en hög eller låg spänning. Högspänningar tolkas som 1s och låga spänningar tolkas som 0s. Genom detta enkla system kan alla datorer lagra information i miljarder små transistorer.
  Flight

  Flygplanets framsteg beror främst på framsteg inom fysik. Flygplan kan flyga enligt Bernoullis vätskedynamikformler. Mängden människor som ett plan kan bära är proportionell mot mängden drivkraft det kan generera. Detta är sant eftersom drivkraften skjuter vingen framåt och luftkurvor över vingen och orsakar lyft. Luften som böjer sig över vingen orsakar ett område med lågt tryck, och den långsammare rörliga luften under vingen skjuter upp på botten av den. Ju snabbare vinden är, desto mer lyft genereras och desto mer vikt kan planet bära.
  Rymdflyg

  Raketvetenskap förlitar sig starkt på fysik, och härleds formlerna för drivkraft och förbränning direkt från den. Förbränningskraften är en mätbar mängd, och kraften kan riktas genom ett munstycke för att skapa en kännbar drivkraft. Med dessa kända ekvationer kan vi beräkna den drivkraft som krävs för att uppnå lyft. Rymdvakuumet övervinns genom en förståelse av tryck. Lågtrycket utanför kärlet måste övervinnas genom en tätning med rätt styrka. Vi kan använda tryckberäkningar för att beräkna tätningens styrka. Sammanfattningsvis, rymdflukten som en av de största framstegen, bestämdes människans framtid genom en fysisk förståelse.
  Kärnenergi

  Kärnbomben, en av de mest kraftfulla vapen som mänskligheten har till sitt förfogande , är direkt relaterad till fysik. En atombombe använder en process som kallas fission för att dela isär tunga atomer. Denna process gör att vi kan låsa upp den energi som finns i materien. Denna förståelse av materien har också möjligheten att tillåta oss att producera otaliga mängder energi vi kan utnyttja för icke-militärt syfte. Dessutom kan fusion, eller kombinationen av olika atomer, vara den framtida lösningen på alla våra energibehov.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com