• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Så här beräknar du en kvadrats yta
  Acre är en mätning som används för att kvantifiera stora områden, ofta områden av mark. Ordet "acre" kommer från gamla grekiska och latinska ord som betyder "fält". Ju mer tunnland tar mycket upp, desto större är partiet. Om du har ett triangulärt parti, måste du veta storleken på basen och höjden på partiet för att räkna arean. Att veta rätt areal hjälper dig att noggrant prissätta en fastighet.

  Välj en sida av triangeln för att använda som bas och mät längden i fötterna. Det spelar ingen roll vilken sida av triangeln du använder.

  Mät det vinkelräta avståndet från triangeln till toppen av triangeln i fötterna. Detta är höjden på triangeln.

  Multiplicera 1/2 gånger basen gånger höjden. Om du till exempel har en längd på 350 fot och en höjd på 600 fot, multiplicera 350 med 600 för 1/2 för att få 105 000 kvadratmeter.

  Dela antalet kvadratmeter med 43.560 för att konvertera till hektar . I det här exemplet dela 105.000 kvadratmeter med 43.560 för att få 2,41 hektar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com