• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar området av en form

  Om du vill beräkna området med någon vanlig geometrisk form, t.ex. en rektangel eller triangel, ange områdesformeln för den specifika formen. Det låter enkelt nog, men processen varierar faktiskt med varje form eftersom olika former kräver olika formler. Det finns dock några grundläggande steg för att beräkna området som är nödvändigt oavsett form.

  Lär dig formeln som ger området för den form du jobbar med. Om du till exempel hittar rektangelområdet är den formel du behöver A = l x w. I ord säger "området lika med längden gånger bredden".

  Mäta måtten som krävs i den formel du använder. I rektangeln exempel i steg 1, säger formuläret att multiplicera längden gånger bredden för att ha området. Använd en linjal eller mätband för att hitta dessa dimensioner och anslut dem till formeln. I rektangeln exempel, anta att du mäter och hitta längden på rektangeln för att vara 20 inches och bredden ska vara 15 inches. Anslut dessa mätningar till formeln och svaret du kommer att få är 300 kvadrattum.

  Förstå hur processen i steg 1 och 2 kommer att variera enligt den formel du använder. Grundprocessen är alltid densamma. Du identifierar formen du hittar området för, hitta formeln för den formen, mäta för att hitta de dimensioner som krävs i formeln och anslut dessa mätningar till formeln. Variationen uppstår i de mätningar som olika formler kräver.

  Titta på ett annat exempel som illustrerar skillnaden i processen. Antag att ditt problem är att hitta området i en triangel. Formeln för ytan av en triangel är A = ½ b x h, eller med andra ord är ytan lika med halva gånger basen gånger höjden. Hitta mätningarna av basen och höjden på triangeln och anslut dem till formeln. Om du mäter basen till 18 tum och höjden är 10 tum, är området för denna triangel 90 kvadrattum eftersom ½ x 18 x 10 = 90.

  Använd processen i steg 1 och 2 till hitta området med rutor, parallellogram, trapezoider, rhombi, vanliga polygoner och cirklar. Kom bara ihåg att varje form använder en annan formel.

  Tips

  Att hitta området med oregelbundna former är mer komplicerat och kräver principer för kalkyl.

  Varning

  Använd samma enheter när du mäter formens olika dimensioner. Till exempel, med hjälp av tum för bredden av en rektangel och fötter för dess längd kommer inte att ge ett giltigt områdesmätning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com