• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Biologi
  Vilka kungadömen är heterotrofiska och autotrofiska?

  Endast djur och svampar, som klasser i den taxonomiska klassen av kungariket, får universellt sitt kol från organiska källor universellt, en metod som heter heterotrofism. Medlemmar i växtkungariket utövar autotrofism och får kol från luften. De återstående kungariket har arter som använder endera strategin. Beroende på vilket klassificeringssystem som används delar biologer upp livet i antingen fem eller sex kungarike, varvid sexkungarikssystemet delar upp prokaryotgruppen i bakterier och archaea. De andra kungariket är djur, växter, svampar och protister.

  TL; DR (för länge; läste inte)

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com