• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man mäter längd och bredd

  Vid beräkning av avståndet runt ett rektangulärt utrymme eller det område som rymden tar upp måste du först mäta längden och bredden på utrymmet. Längden är traditionellt längre än de två sidorna, och bredden är kortare - förutom kvadrater där längden och bredden är desamma. Den måttenhet du använder beror på storleken på utrymmet. Du kan använda tum för att mäta ett litet utrymme och fötter eller varv för att mäta ett större utrymme. När du har mätat längden och bredden på ett utrymme kan du enkelt avgöra avståndet runt det eller området däruti.

  Ordna ditt objekt så att den längre dimensionen är horisontell och den kortare dimensionen är vertikal.

  Placera mätinstrumentets ände på objektets vänstra kant.

  Utför mätverktyget längs hela den horisontella kanten av rymden tills du når den högra kanten.

  Notera numret på mätverktyget där den högra längdkanten slutar och skriv detta nummer ned på ditt papper. Detta är längdmätningen.

  Placera mätinstrumentets ände överst på objektet.

  Utför mätverktyget längs hela vertikala kanten av rymden tills du når botten av objektet.

  Notera numret på mätverktyget där breddkanten slutar och skriv detta nummer ned på pappret. Detta är breddmätningen.

  Tips

  Om du inte är säker på att ditt objekt är en rektangel eller en fyrkant kan du mäta alla fyra sidor.

  Bestäm omkretsen av ditt objekt genom att lägga till övre och nedre längden med vänster och höger bredd. Bestäm område av ett mellanslag genom att multiplicera längden med bredden.

  Varning

  Vissa mätverktyg har inte nollpunkten i början. Se till att du ställer in den ursprungliga mätningen med noll på din mätning också.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com