• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vilken typ av remskiva finns på en flaggstång?

  Flaggskivor har ett rep eller en kabel till vilken flaggor är fästa. Linan eller kabeln slingrar runt ett hjul på toppen av polen, vilket gör att flaggan höjs och sänks lättare.

  Fasta remskivor

  Fasta remskivor rör sig inte upp och ner men är fästade på en fast struktur, som toppen av en flaggstång. Lastarmen (lyft upp) och ansträngningsarm (drag ned) på kabeln är lika långa. Att dra ner på ansträngningsarmmen höjer flaggan klippt till lastarmen.

  Mekanisk fördel

  Den mekaniska kraften hos en flaggstångs remskiva är lika med förhållandet mellan flaggens vikt och den fysiska kraft som krävs för att lyft den. Den fasta remskivan, i mitten, ändrar ansträngningskraftens riktning; att dra kabeln på ett avstånd av 10 fot på ena sidan får flaggan att lyfta upp 10 fot på andra sidan.

  Fördelar och nackdelar

  Fördelarna med flaggstångens remskiva inkluderar inte att lägga till remskivans vikt när man lyfter flaggan och utnyttjar tyngdkraften på flaggets vikt för att hjälpa till med att sänka den. Nackdelen med flaggstångens enda fixerade remskiva är att höja flaggan kräver mer ansträngning än att använda rörliga eller kombinerade remskivor.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com