• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar perimetern av kombinerade former och oregelbundna former

  För former som kvadrater, rektanglar och cirklar kan du använda formler för att beräkna omkretsen när du bara vet en eller två dimensioner. När du behöver hitta omkretsen av en form som består av en kombination av andra former, kan det förefalla först att du inte har tillräckligt med dimensioner. Du kan emellertid använda de angivna dimensionerna för att beräkna de andra nödvändiga dimensionerna och hitta sedan omkretsen av hela formen.

  Rita raka linjer för att dela den kombinerade eller oregelbundna formen i vanliga former som du vet hur du hittar perimeter av, såsom rektanglar, högra trianglar och halvcirklar.

  Beräkna saknas perimetermätningar från de givna mätningarna. Om du har en form som består av en rektangel och en halv cirkel, t ex beräkna cirkelns omkrets baserat på rektangelens dimensioner. Diametern av cirkeln är lika med längden på den sida av rektangeln som den fäster vid, så om den längden är 4 tum, till exempel, använd formeln för omkretsen av en cirkel och dela med två för att hitta omkretsen av halvcirkeln - 4 x pi /2 = 6,28 tum. Om din delade form innehåller en rätt triangel och du vet längderna på två sidor av triangeln, beräkna längden på den tredje sidan med Pythagoreas teorem.

  Lägg längderna för alla segment längs utsidan av form för att hitta omkretsen. För rektangeln och halvcirkelformen, till exempel, lägg längderna på de tre sidorna av rektangeln och omkretsen av halvcirkeln för att hitta den totala omkretsen av formen. Om du inte kan dela en oregelbunden form i vanliga former måste du veta längden på varje segment av omkretsen. Lägg till alla längder ihop för att hitta omkretsen.

  Tips

  Se till att bara lägga längderna längs utsidan av hela kombinerade eller oregelbundna formen - använd inte hela omkretsen av alla de mindre formerna i vilka du delade formen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com