• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man hittar skalfaktorn i en Triangle

  Liknande trianglar är föremål som har samma form och vinkelstorlek, men deras sidolängder är olika. De motsvarande sidorna av trianglarna är emellertid i samma längdförhållande, även kallad skalfaktorn. Genom att multiplicera den minsta triangels sidlängder med skalfaktorn kommer du att ge sidlängden på den större triangeln. På samma sätt ger uppdelning av de större trianglens sidlängder med skalfaktorn dig sida längderna i den mindre triangeln.

  Ställ in förhållandena på motsvarande sidor av trianglarna. Till exempel är förhållandet mellan små och stora triangelsidor i två trianglar 5/10, 10/20 och 20/40.

  Dela båda siffrorna i en av förhållandena med sin högsta gemensamma faktor. Detta ger dig skalfaktorn för den större triangeln till den mindre triangeln. I exemplet är 5 den högsta gemensamma faktorn i 5/10-förhållandet. Att dela 5 och 10 med 5 ger dig ett förhållande på 1/2.

  Multiplicera de andra sidorna i den större triangeln med förhållandet beräknat i steg 2. I exemplet när du multiplicerar 20 med 1/2 och 40 av 1/2 får du 10 respektive 20. Detta bekräftar att skalfaktorn för den större triangeln till den mindre triangeln är 1/2.

  Dela en av sidorna i den större triangeln med motsvarande sida i den mindre triangeln för att bestämma skalfaktorn för de mindre triangeln till den större triangeln. I exemplet, om du delade 40 med 20 skulle du få en skalfaktor på 2.

  Multiplicera de andra sidorna i den mindre triangeln med den skalfaktor som beräknas i steg 4. I exemplet när du multiplicerar 5 av 2 och 10 med 2 får du 10 respektive 20. Detta bekräftar att skalfaktorn för den mindre triangeln till den större triangeln är 2.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com