• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur mäter Topography

  Topografi refererar till det fysiska landskapets kontur; Det är ungefär synonymt med "terräng". En topografisk beskrivning av landsvägen tar hänsyn till markens lutning: topparna och dalarna, dräneringsnätet, skarvarna och fördjupningarna. Mätningstopografi kan referera till matematiska bedömningar av höjning och strömflöde, eller det kan innebära att man definierar olika geologiska och geografiska variabler för att beskriva en region. Ett klassiskt och välbekant exempel på mätområdets utmatning är en topografisk karta som visar med sina konturer och skuggar landets höjder och dalar.

  Mät terrängens höjder och djup. En topografisk karts konturlinjer härrör från regelbundna mätningar eller extrapolerade höjningar. Geografer och geologer åstadkommer detta genom några olika metoder. Moderna fjärranalys och satellitbilder har gjort sådana topografiska bedömningar mycket enklare, men det är fortfarande vanligt att använda markmätning, en mycket äldre metod. Höjningarna av bergstoppar kan exempelvis fastställas med hjälp av verktyg som transiter, med vilka vinkeln mellan mätavståndet och det siktade toppmötet tas vid två punkter; landmätaren konstruerar sedan en triangel med de två vinklarna som hörn och beräknar bergets höjd geometriskt (se referens 1).

  Ta mätningar av floder. Strömsystem är bland de stora skulptörerna av terrängen: De eroderar inte bara aktivt i sina kanaler, utan också som stenar och sediment glider från dalarna och dalarnas sluttningar. Floodplains formar som "axlarna" av kanaler; översvämningshändelser släpper ut vatten ur kanalerna och deponerar rika sediment i floodplain. Strömmätningar inkluderar sådana aspekter som bredd, djup, urladdningshastighet och volym och strömordning, som undersöker förhållandet mellan bifloder och huvuddrömmar. Mer detaljerade hydrologiska undersökningar skulle också ta hänsyn till höjden på en ström när den springer över sina banker, liksom dess höjd när den börjar påverka mänskliga strukturer, egenskaper och liv - det så kallade "översvämningsstadiet" (se Referens 2 ).

  Klassificera områdets jord- och bergarter. Dessa är andra sätt att mäta topografi: beskriver jord- och geologisk profil som ligger till grund för ytlandskapet. Analysera geomorfologi innebär förståelse för varför och hur de befintliga landformerna kom fram. Du kan till exempel överväga en bred, mild upplyftning av granit, pockmärkt här och där med stenar av samma klassificering och omgiven av mer plan sedimentär terräng. Detta kan tyder på att topografi beror på att det finns en granitintrång, som i en batholith, som bättre har motstått erosionsstyrkorna än kringliggande sedimentära bergarter

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com