• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man utför ett manometer Test

  En manometer används för att mäta tryckskillnaden mellan två gaser, ofta atmosfären och gasen som testas. En typisk manometer består av ett U-format rör fyllt med antingen kvicksilver eller vätska. Rörets långa sidor har en mätskala som är markerad i millimeter. När en gasledning är ansluten till ena sidan av manometern, skiftar den och skillnaden i vätskans höjd i varje sida används för att beräkna gasledningens tryck. Formeln för beräkning av trycket är pd = ρ g h, där pd = tryckskillnaden, p = vätskans densitet i manometern; kvicksilver är lika med 13 590 kg /m3; vatten är 1000 kg /m3, g = tyngdpunkts acceleration, 9,81 m /s2 och h = vätskans höjd i meter.

  Anslut manometerns vänstra sida till en tryckventil. Beroende på manometern kan du använda anslutningsrören på manometern eller ta bort dessa rör och använd röret på det prov som testas, om tillgängligt.

  Låt vätskan sluta röra sig i U-röret före mätning .

  Notera vätskans höjd i det vänstra röret. Om vätskans höjd har sänkts är denna mätning positiv. Om vätskans höjd är högre än starthöjden är mätningen negativ.

  Notera vätskans höjd i höger rör. Oavsett att vätskan stiger eller faller är denna mätning alltid positiv.

  Dra av höjden på det högra röret från höjden på det vänstra röret. Detta ger dig vätskans höjdförskjutning. Använd höjdskillnaden som h i tryckskillnadsformeln som nämns i introduktionen. Använd densiteten hos den vätska som är specifik för manometern du använder.

  Beräkna trycket hos den gas som testas.

  Tips

  Kvicksilver och vatten beter sig olika i ett rör . Kanten av vätskan i en behållare kallas menisken. Vatten har en konvex menisk, så läs vätskans höjd vid meniskens låga punkt, inte vid kanterna av vattnet. Kvicksilver har en konkav menisk, så läs vätskans höjd vid dess högsta punkt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com