• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konverterar man BHP till HP

  Effekten beräknas genom att dividera den mängd arbete som görs med den tid det tar att göra det. Makt ges ofta i enheter av hästkrafter eller watt, även om andra enheter som ft-lbf /min, kalorier /timme och BTU /sek också används. Enheten "hästkrafter" definieras olika beroende på vad som mäts och hur och var det mäts, så omvandlingar måste göras noggrant.

  Bestäm exakt vilken bhp du börjar med. Om du arbetar med en panna är det panna hästkraft. Om du arbetar med en siffra från en automatisk tidskrift, är det förmodligen Society of Automotive Engineers, eller SAE, netto hästkrafter. Annars handlar du förmodligen om bromshästkraft.

  Bestäm den exakta hästkraftsenhet du börjar med. Pannahästkraften är en enhet. SAE netto hästkrafter är en testmetod, inte en enhet, men resultatet är i mekaniska hästkraftsenheter. Bromshästkraften är också en testmetod, men resultatet kan vara i vilken enhet som helst, så du måste ta reda på vilken.

  Bestäm exakt vilken hästkraft eller hk enhet du vill sluta med - mekanisk hästkraft eller metrisk hästkraft. Mekanisk hästkrafter används vanligtvis i USA och Storbritannien. Metrisk hästkraft eller en motsvarande enhet används vanligtvis i hela världen.

  Kontrollera om du verkligen behöver konvertera. Om du till exempel började med en bhp-figur från en automagasin och du vill ha mekanisk hästkraft behöver du inte konvertera. Om du behöver konvertera, hitta en av de många webbplatser som konverterar mellan de två olika hästkraftsenheterna. Referenser 4 och 5 anger två sådana platser.

  Ange numeriskt värde för den hästkraftsenhet du startade från. Du kan också behöva välja den hästkraftsenhet du börjar från och /eller den enhet som du konverterar till. Olika konverteringsställen fungerar lite annorlunda. Vissa webbplatser erbjuder ytterligare parametrar, till exempel antal signifikanta siffror. Du slår antingen "Enter" eller klickar på en knapp för att visa det konverterade numeriska värdet.

  Tips

  Du kan också slå upp den nödvändiga konverteringsfaktorn i en teknisk text eller annat tillförlitligt dokument och göra omvandlingen för hand. Du kan behöva göra två omvandlingar, en från din ursprungliga hästkraftsenhet till watt och en sekund från watt till din önskade hästkraftsenhet. Använd samma antal signifikanta siffror för alla siffror i dina beräkningar, avrundning efter varje steg.

  Mekanisk hästkrafter är också känd som imperial hästkrafter, U.K. hästkrafter eller USAs vanliga hästkrafter. Metrisk hästkrafter, förknippad som antingen mhp eller hp, är också känd som kontinental hästkraft eller SI (Systéme Internationale) hästkrafter. Pferdestärke hästkraft, förkortad som PS eller DIN (Deutsches für Normung) hästkrafter är nu densamma som metrisk hästkraft, även om den ursprungligen var lite annorlunda.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com