• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Testable Questions for a Science Project

  Starta inte ditt vetenskapliga projekt tills du vet skillnaden mellan en fråga som kan testas och en som inte kan. Testbara frågor hjälper forskare att planera forskningsaktiviteter och utföra experiment som hjälper dem att göra viktiga upptäckter. Med samma nyfikna tekniker kan du lära dig att ställa frågor som kan hjälpa dig att göra ditt projekt mer exakt och framgångsrikt.

  Följ reglerna

  Objektivitet, en av hörnstenarna i vetenskapen, är också viktigt när man planerar och skapar frågor för ett vetenskapligt projekt. För att vara så objektiv som möjligt skapar du testbara frågor om projektet som inte involverar moraliska värderingar eller personliga preferenser. Frågor bör också undvika ämnen om fenomen som du inte kan förklara eller det övernaturliga. Det är lättare att svara på några frågor än andra eftersom vissa vetenskapliga undersökningar kan vara enklare än andra. Till exempel kan en fråga om kinetisk energi kräva att man ställer in ett komplext fysikexperiment, medan en fråga om blomsttillväxt kan förlita sig på enkla mätningar.

  Testable vs Non-testable

  En väg till hjälp att göra en testbar vetenskapsprojektfråga är att formulera en som är specifik. I stället för att fråga, "Hur skiljer regnvatten från kranvatten?" du kanske frågar, "innehåller regnvatten samma pH-nivå som kranvatten?" Medan den första frågan inte är tillräckligt detaljerad för att svara, är den andra - du kan mäta pH-nivåer. Om ditt vetenskapliga projekt fokuserar på det ämnet, kan du ge konkreta, experimentella bevis som svarar på frågan.

  När nyfikenheter gör gnista testbara frågor

  Att ställa testbara frågor kan hjälpa dig att brainstorma vetenskapliga projektidéer. Observation, en del av den vetenskapliga metoden som hjälper människor att förstå världen, är ett bra sätt att tänka på potentiella projektidéer. Till exempel kanske du märker en ros som producerar mer blomningar än andra runt den. En testbar fråga som kan leda till ett vetenskapligt projekt kan vara, "Hur kan olika typer av gödningsmedel hjälpa till att växa?" Ditt projekt kan innehålla flera rosor som du har odlat i olika gödningsmedel. När du presenterar projektet kan du mäta växtegenskaper, t.ex. höjd, färg och blomning.

  Förväntningar är kritiska

  Testbara vetenskapsprojekt måste generera två uppsättningar förväntningar - observationer du Jag förväntar mig att se om din hypotes är sant och de du skulle hitta om det inte var det. Antag att din fråga frågar om en fågel DNA gör att den sjunger som alla andra fåglar av dess art. Det är en testbar fråga för att du förväntar dig att en fågel uppvuxen i sin egen sort att sjunga som de andra och en fågel som uppstått av en annan art att sjunga som medlemmar av den arten. Se till att dina projektfrågor är testbara och generera två uppsättningar förväntningar.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com