• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur fungerar elektrisk varmvattenberedare? Ventiler arbetar?

  En backventil är en apparat som är installerad i rören ansluten till en vattenvärmare för att förhindra vattenflödet. När vattnet strömmar framåt mot backventilen öppnas ventilen för att vattnet ska kunna strömma genom. När flödet av vatten stannar stängs backventilen så att vattnet inte kan vända riktningen och flyta tillbaka som det kom.

  Fördelarna med kontrollventilerna

  Kontrollera ventilerna är viktiga i en vattenvärmare eftersom de förhindrar översvämning eller överflöd. De stoppar också att vattnet ständigt strömmar bakåt, även när värmaren är avstängd. Detta förhindrar erodering av rören och sparar energi.

  Manövrering av en kontrollventil

  Det finns flera typer av kontrollventiler, men de flesta vattenvärmare använder en gängventil. En svängningsventil innehåller en skiva som är fäst vid rörets vägg med ett gångjärn. När vattnet strömmar framåt genom ventilen öppnar skivan på gångjärnen, vilket gör att vattnet går igenom. När vattenflödet stannar, slår skivan av och förhindrar eventuellt återflöde. I vissa fall är svängningsventilen viktad så att den fungerar mest effektivt.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com