• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar kanalflödet

  Alla värme-, luftkonditionerings- och ventilationssystem använder kanal för att leverera luft från värme- eller växelverkan till önskade platser inom bostäder och byggnader. Dessutom transporterar kanaler också luft ut som krävs för vissa avluftnings- och luftcirkulationsoperationer. Kanalflödet är proportionellt mot den önskade lufthastigheten och kanalens tvärsnittsarea. Av denna anledning ökar luftflödet, eftersom rörstorleken ökar.

  Hitta lufthastigheten, eller "v", som krävs av anläggningen som kanalsystemet stöder i enheter av meter per sekund. Se anläggningens ritningar eller specifikationer.

  Hitta tvärsnittsarean, eller "A" i kanalsystemet i kvadratmeter. Referera till konstruktionsspecifikationer för ditt rörsystem.

  Beräkna kanalens luftflöde, eller "q" med formeln: q = vx A. Om v är 15 m /s och A är 8 kvadratmeter, q är 120 kubikmeter per sekund eller 120 m ^ 3 /s.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com