• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar Gear Pitch

  Diametralhöjden på ett redskap beskriver hur tätt dess tänder ställs runt den. Tonvikten är förhållandet mellan antalet tänder och kugghjulets storlek, och ingenjörer uttrycker alltid det som ett heltal. Detta värde är viktigt för ytterligare beräkningar som inbegriper växeln, inklusive storleken på var och en av växelns tänder. En mindre tonhöjd motsvarar större tänder, och mindre tänder hör till ett redskap med en större tonhöjd.

  Mäta växelns radie. Undanta växelns tänder från din mätning. För detta exempel, föreställ dig ett redskap med en radie av 3 tum.

  Multiplicera denna mätning med 2: 3 × 2 = 6 tum.

  Dela antalet tänder på redskapet med denna mätning . Till exempel om växeln har 28 tänder: 28/6 = 4,67.

  Runda denna siffra till närmaste heltal: 4,67 är ca 5, så växeln har en stigning på 5.

  Tips

  "Pitch" hänvisar ibland i stället till den cirkulära tonhöjden, vilket är avståndet mellan motsvarande punkter på efterföljande tänder. För att hitta detta värde dela pi vid diametralhöjden. Med detta exempel: 3.142 /5 = 0.628 inches.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com