• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konverterar man KPa till liter per minut
  Matematiker Daniel Bernoulli härledde ett ekvationskopplingstryck i ett rör, uppmätt i kilopascals, med en vätskans flödeshastighet, mätt i liter per minut. Enligt Bernoulli är ett rörs totala tryck konstant på alla punkter. Att subtrahera vätskans statiska tryck från detta totala tryck beräknar därför en punkts dynamiska tryck. Detta dynamiska tryck, vid en känd densitet, bestämmer vätskans hastighet. Flödeshastigheten bestämmer i sin tur vid ett känt rör tvärsnittsområde vätskans flödeshastighet.

  Subtrahera statiskt tryck från det totala trycket. Om röret har ett totalt tryck på 0,035 kilopascals och ett statiskt tryck på 0,01 kilopascals: 0.035 - 0.01 = 0.025 kilopascals.

  Multiplicera med 2: 0.025 x 2 = 0.05.

  Multiplicera med 1.000 att konvertera till pascals: 0,05 x 1,000 = 50.

  Dela med vätskans densitet, i kilo per kubikmeter. Om vätskan har en densitet på 750 kg per kubikmeter: 50/750 = 0.067

  Hitta kvadratroten på ditt svar: 0.067 ^ 0.5 = 0.26. Detta är vätskans hastighet, i meter per sekund.

  Hitta ruta av rörets radie i meter. Om den har en radie av 0,1 meter: 0,1 x 0,1 = 0,01.

  Multiplicera ditt svar med pi: 0.01 x 3.1416 = 0.031416.

  Multiplicera ditt svar med svaret på steg fem: 0.031416 x 0,26 = 0,00817 kubikmeter per sekund.

  Multiplicera med 1.000: 0.00833 x 1.000 = 8.17 liter per sekund.

  Multiplicera med 60: 8,17 x 60 = 490,2 liter per minut.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com