• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar volymen vätska i en Pipe

  Ett rör bildar en vanlig cylinder och alla tvärsnitt från en cylinder är lika med varandra i området. Detta gör det lätt att beräkna rörets volym - det motsvarar produkten av dess tvärsnittsarea och rörets längd. Dessa tvärsnitt är alla cirklar, och varandras yta är lika med produkten av dess radie och kvadraten av pi, en konstant lika med ungefär 3,142.

  Rita rörets inre radie, mätt i fötter. Om röret exempelvis har en inre radie på 0,4 fot, använd ekvationen: 0.4 ^ 2 = 0.16.

  Multiplicera svaret med pi: 0.16 x 3.142 = 0.503 kvadratfot.

  Multiplicera denna tvärsnittsarea längs rörets längd. Om röret mäter till exempel 13 fot i längd: 0,503 x 13 = 6,54. Det fulla röret innehåller 6,54 kubikfot flytande.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com