• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Lista över neolitiska stenverktyg

  Den neolitiska åldern var ungefär 10 000 till 3 000 år sedan. Det var början på slutet av stenåldern och början på det organiserade jordbruket och bosättningen. Stenverktyg var normen, men började bli mer sofistikerade, specialiserade och polerade ofta till en fin finish. Stenar med en hög andel kiseldioxid (SiO2) passade bäst för verktyg, eftersom ett kraftigt slag orsakar att bitarna "flingas" av och lämnar vassa kanter. Före den neolitiska användes människor av "handaxlar", grovt huggade, skrapa och skärande verktyg med ett kulformigt, handstorligt stengrepp som avsmalnade till en skarp punkt. När den neolitiska kom runt, hade handaxlar fallit av fördel eftersom de var svårare och mindre specialiserade än de nya verktygen människor utvecklade. Hur som helst, forskare anser att skapandet av alla dessa verktyg är ett tecken på tidig mänsklig uppfinningsrikedom.
  Skrapor

  Skrapor är ett av de ursprungliga stenverktygen som finns överallt där människor bosatte sig, långt innan den neolitiska tidsåldern började. Skrapor användes både för slaktdjur och sedan för att ta bort kött från hudarna. Därefter kunde hudarna härdas som läder. En skrapa är en platt stenbit med en längre svagt krökt kant. Kanten skärps av "knäppning" eller slår av flingor med en annan sten.
  Blad

  Medan en skrapa kan användas för att skära i ett djur, kan ett längre, tunnare blad sättas djupare in i ett slaktkropp, eller springa längs ett ben och fungerar bättre för frukt och grönsaker i ett fast jordbruksliv. Bladen är svårare att göra än skrapor; när man knackar ner till ett tunt stenstycke är det lätt att fästa biten i två.
  Pilar och spjutspetsar <<> Pilar och spjutspetsar är en mer sofistikerad form än enkla skrapor och blad. Inte bara är spetsen mer känslig, utan för att forma änden på huvudet så att den glider in i axeln, och även ger utsprång som kan användas för att binda punkten på plats, krävdes en ny grad av precision och skötsel.
  Axes

  Den polerade stenöxan anses vara en av de viktigaste utvecklingen i den neolitiska eran. När axen formades genom flingning användes en annan sten för att slipa den jämn. Axlar gör rensningen av mark mycket enklare, vilket möjliggör spridning av jordbruket. Axlar gör också effektiva vapen, och man tror att många neolitiska axlar var tänkta att användas på fiender snarare än träd. Behovet av självskydd ledde till ett mer centraliserat byliv inom höga murar.
  Adzes

  Adze är ett träbearbetningsverktyg. Det är ett plant blad som är fäst vid ett handtag, ungefär som en yxa, förutom att bladet vänds horisontellt, något som en hacka. När det slår ett träslag stickar det ut ett chip. Det användes och används fortfarande i kulturer som gör diggout-kanoter, eftersom det är ett av de snabbaste sätten att fånga ut en stock. En större adze är också ett effektivt verktyg för att gräva, ta bort rötter och i allmänhet förbereda mark för plantering.
  Hamrar och mejslar.

  Mejslar gjordes genom att fästa en vass stenbit i slutet av en robust pinne. Hamrar gjordes genom att runda en sten och antingen borra ett hål genom det eller skapa ett skår runt utsidan som kunde användas när man fäster huvudet till ett handtag med rep eller sinus. Hammare användes mestadels med mejslar i träbearbetning, men skillnaden mellan en hammare och en krigsklubb är egentligen bara i användningen.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com