• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar elavgift

  Varje elektron som färdas genom en krets bär 1,602 x 10 ^ -19 coulombs av laddning. Kretsens ström mäter flödet av denna laddning, med miljarder på miljarder elektroner som lägger till ett signifikant laddningsflöde. Ju längre en ström flyter desto mer laddning bär den. Du kan beräkna strömmen genom en krets, och resultatladdningen som passerar genom den, från kretsens spänning och motstånd.

  Tillsätt motstånden hos kretsens motstånd. Om det exempelvis har två motstånd på 3 ohm och 5 ohm vardera: 3 + 5 = 8 ohm.

  Dela spänningen över kretsen med denna totala motstånd. Med en spänning, till exempel, 12 volt: 12/8 = 1,5. Detta är strömmen genom kretsen, mätt i ampere.

  Multiplicera strömmen med den tid som den körs för. Om strömmen körs till exempel i 10 sekunder: 1,5 x 10 = 15. Det här är antalet laddningscoulombs som passerar genom kretsen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com