• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Vad är cellens huvudkälla?

  Energi är den fysiska förmågan att arbeta. Växtceller använder energi för att göra mat och växa, medan djurceller använder energi för ett antal kemiska processer som krävs för överlevnad. Även om den huvudsakliga energikällan i båda typerna av celler är densamma, är det sätt som dessa celler lagrar energi annorlunda.

  Adenosintrifosfat

  Adenosintrifosfat, eller ATP, är den främsta energikällan i både växt- och djurceller. ATP är en nukleotid som ligger till grund för alla cellreaktioner, inklusive den reaktionära processen att omvandla livsmedelsmolekyler till energi.

  Växtceller

  I växtceller sker ATPs energiomvandlingar i kloroplasterna . I stället för att få maten från en yttre källa, gör växtcellerna sin egen mat med hjälp av solljus, en process som kallas fotosyntes. Ljus från solen lagras i ATP-celler tills de släpper ut den energi som behövs för fotosyntes.

  Djurceller

  ATP-processer äger rum i mitokondrier av djurceller. Maten bryts ner och ATP i mitokondrier omvandlar molekylerna till energi.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com