• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Nackdelar och fördelar med Spot Welding

  Att sammanfoga två bitar av metall tillsammans med punktsvetsning kan vara snabb och effektiv, men det resulterande kopplingen är inte tillräckligt för alla ändamål. Det kan vara svagt eller deformerat, särskilt om metoden inte används korrekt. Spotsvetsning knyter i grunden två stycken metall med värmen från en elektrisk ström. De två metallstyckena pressas ihop med elektroder på vardera sidan. Elektroderna är anslutna via en liten punkt. Strömmen måste tillämpas för rätt tid för att få ett starkt deltagande. Den exakta tidpunkten beror på de typer och tjocklekar som metallerna kommer ihop.

  Nackdelar

  Elektroderna måste kunna nå båda sidor av metallstyckena som förenas. En viss punktsvetsmaskin kommer endast att kunna hålla en viss metalltjocklek - vanligtvis 5 till 50 tum - och även om elektrodens position kan justeras kommer det att finnas en begränsad rörelse i de flesta elektrodhållare.

  Elektrodernas storlek och former bestämmer svetsens storlek och styrka. Sammanfogningen bildas endast vid den plats där elektroderna är i kontakt med metallen. Om strömmen inte är tillräckligt stark, tillräckligt varm eller metallen inte hålls ihop med tillräckligt kraft kan punktsvetsningen vara liten eller svag.

  Vridning och förlust av utmattningsstyrka kan uppstå runt den punkt där metall har blivit punktsvetsad. Utseendet på samlingen är ofta ganska ful, och det kan vara sprickor. Metallen kan också bli mindre resistent mot korrosion.

  Fördelar

  Spotsvetsning är snabb och enkel. Det finns ingen anledning att använda några flussmedel eller fyllmedel för att skapa en koppling genom punktsvetsning, och det finns ingen farlig öppen flamma. Spotsvetsning kan utföras utan någon speciell skicklighet. Automatiserade maskiner kan upptäcka svets i fabriker för att påskynda produktionen. Maskinerna som används i bilfabriker producerar så många som 200 punktsvetsar på sex sekunder. Spotsvetsning kan användas för att ansluta sig till många olika metaller och kan ansluta olika typer till varandra. Skivor så tunna som 1/4 tum kan bli punktsvetsade, och flera ark kan vara sammanfogade samtidigt.

  Begränsningar

  Spotsvetsning är användbar under många omständigheter, även om det finns vissa begränsningar. Det kan bara skapa lokala kontakter, vilket kanske inte är särskilt starkt. Styrkan hos en punktsvetsning beror på kraften och temperaturen som har applicerats och på elektrodernas och metallens renhet. Svårigheten att fästa elektroderna på udda formade metallstycken kan undvikas genom att använda en bärbar punktsvetsare. Detta har elektroder som är fästa på långa kablar så att de kan nå otillgängliga platser.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com