• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Naturen
  Växer mögel snabbare i ljuset eller mörkret?

  Mögel är en typ av svamp, vars sporer finns i nästan alla miljöer, enligt Florida Solar Energy Center. Huruvida mögel växer snabbare i en ljus eller mörk miljö beror på andra miljöfaktorer.
  Grunder |

  Mögel växer ofta i mörka områden som kan få vissa människor att tro att mögel kräver mörker för att växa. Mögel växer faktiskt i både ljusa och mörka miljöer, men mörka områden ger oftast de ideala odlingsförhållandena för mögel. Av denna anledning växer mögel vanligtvis snabbare i mörkret.
  Temperatur

  Mögel växer bäst i varma, fuktiga miljöer, enligt University of Illinois Extension. När ljus påverkar temperaturen förändrar det tillväxten av mögel. Till exempel, i ett svalt område med temperaturer under mitten av 70-talet, växer mögel snabbare när lampor lämnas på för att värma den omgivande luften. gynnar dess utveckling. I varma områden växer mögel snabbare i mörkret, där ökad fukt betyder högre relativ fuktighet.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com