• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man får procentandel av ett område

  Procentandelar är en funktion av matematik som gör att du kan jämföra två eller flera ojämlika saker genom att uttrycka båda som delar av 100. Du kan också uttrycka numret som en bråkdel eller en decimal. Till exempel är 10 procent 10 av 100 eller 1/10 eller 10. Beräkna procentandelar genom att dela fraktionens täljare med dess nämnare, som i 16/64 = 16 dividerat med 64 eller 1/4 eller 25 eller 25 procent (%). Hitta procentandelen av en del av ett objekt genom att dela delen av delen med området för hela originalobjektet.

  Multiplicera längden gånger bredden på originalstycket för att beräkna sitt område i kvadrattum, fötter eller centimeter. Till exempel, om biten är 16 tum lång och 10 tum bred, 16 x 10 = 160; dess område är 160 kvadrattum.

  Använd samma metod för att beräkna området för den mindre del som du behöver procentandelen för. Om exempelvis den mindre delen är 8 tum lång och 5 tum bred, 8 x 5 = 40; dess yta är 40 kvadrattum.

  Dela upp den mindre delens yta genom hela områdets yta. Till exempel 40/160 = .25. Därför är området för den mindre delen 25 procent av området av originaldelen.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com