• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur konverterar du Hertz till Nanometers

  Hertz, frekvensenheten som definieras av det internationella systemet för enheter eller "SI" representerar antalet gånger per sekund en signal svänger. Om en given våg rör sig, såsom ljus, kan banan ses som en punkt som passerar en sinusvåg. Den absoluta skillnaden mellan de höga toppar och låga toppar är amplituden; Avståndet mellan topparna är våglängden. Som frekvensändringar gör så våglängden. Allt som krävs för att göra omvandlingen mellan frekvens och våglängd är propagationssignalens hastighet. Ljusets hastighet i vakuum är en universell konstant och definieras som exakt 299.792.448 meter.

  Mäta eller på annat sätt erhålla frekvensen och hastigheten för utbredning av den aktuella signalen. Om signalen produceras av en elektronisk enhet, kommer frekvensen antingen att märkas eller anges i tillverkarens datablad. Om frekvensen inte kan bestämmas, krävs en spektrumanalysator eller laboratorietestning. Beräkning av hastigheten kan kräva höghastighetsdetektorer. Om vågan är elektromagnetisk, använd ljusets hastighet (c).

  Dela hastigheten för fortplantningen med signalens frekvens. Om måttenheterna för hastigheten är i meter kommer våglängden att vara i meter.

  Konvertera våglängden, mätt i meter, till nanometer, genom att dividera detta tal med 1 000 000 000, 10 till 9: e kraften. Kvoten är våglängden för den givna frekvensen (Hz) mätt i nanometer (nm).

  TL; DR (för länge, läste inte)

  En högre frekvens resulterar i en kortare våglängd. Våglängden för det elektromagnetiska spektrumet spänner mellan mindre än 10 picometrar, gammastråle, till tusentals mil för ultralåg frekvens.

  Frekvensen mäts nästan alltid i Hertz. Om frekvensen mäts i MHz, multiplicera du bara numret med multiplikationsfaktorn. Till exempel 2,5 MHz = 2,500,000 Hz.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com