• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik

  Känd för kineserna så långt tillbaka som 1100-talet, har raketen - en maskin som använder utvisandet av materia för att skapa dragkraft - sett olika applikationer, allt från krigföring till rymdresor . Även om dagens raketteknik har liten likhet med sina gamla rötter, fortsätter samma vägledande princip. Raketter idag är vanligtvis uppdelade i några olika typer.

  Solid-fuel raket

  Den äldsta och enklaste typen av raketer använder solidt bränsle för drivkraft. Fasta raketer har funnits sedan kineserna upptäckte krut. Denna typ är "monopropellant", vilket innebär att flera fasta kemikalier kombineras för att göra en enda blandning. Denna blandning placeras sedan i förbränningskammaren som väntar på tändning.

  En av nackdelarna med denna typ av bränsletyp är att när det börjar brinna finns det inget sätt att stoppa det och sålunda kommer det att gå igenom hela av dess bränsleförsörjning tills den löper ut. Även om det är relativt enkelt att lagra jämfört med flytande bränslen, är vissa ingredienser som används för fast bränsle, såsom nitroglycerin, mycket flyktiga.

  Flytande bränslediskett

  Flytande bränslen, som namnet antyder , använd flytande drivmedel för att skapa tryckkraft. Först utvecklad av Robert H. Goddard, mannen som utnämndes som fader till modernt raketry, lanserades det framgångsrikt år 1926. Flytande bränsle raket drivde också rymdloppet och skickade först Sputnik, världens första satellit, till bana med användningen av ryska R-7 booster, och slutligen kulminerade med lanseringen av Apollo 11 med hjälp av Saturn V-raketen. Flytande eldstrålar kan vara monopropellant eller bipropellant i design, skillnaden är att bipropellant består av bränsle och oxidationsmedel, en kemikalie som gör att bränslet kan brinna vid blandning.

  Ion Rocket

  Mer Effektiv än konventionell som raketteknologi använder jonraketen elektrisk energi från solceller för att ge framslag. I stället för att tvinga trycksatt varm gas ut ur ett munstycke - vilket begränsar hur mycket tryck du kan uppnå med hur mycket värme munstycket kan stå - jonraketet driver en stråle av xenonjoner vars negativa elektroner har avlägsnats av raketens elektronvapen. Jonraketen testades i rymden under Deep Space 1 den 10 november 1998 och igen i SMART 1 den 27 september 2003.

  Plasma Rocket

  En av de nyare typerna av raketer i utveckling, den Variable Specific Impulse Magnetoplasma Rocket (VASIMR), arbetar genom att accelerera plasma som produceras genom att avlägsna negativa elektroner från väteatomer inuti ett magnetfält och utvisa dem ut motorn. Touted för att minska den tid det skulle ta för att nå Mars till bara några månader, testas tekniken för närvarande för att öka både makt och uthållighet.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com