• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Exempel på tillämpad vetenskap

  Vetenskaplig kunskap är en av de starkaste krafterna i utvecklingen av mänsklig civilisation. Ändå anses vetenskap ofta vara i sig opraktisk eftersom det primära syftet med vetenskaplig utredning helt enkelt är att bättre förstå alla aspekter av den naturliga världen, oavsett om denna förståelse faktiskt kommer att påverka verkligheten i det dagliga livet. Tillämpad vetenskap omvandlar emellertid abstrakt vetenskaplig kunskap till den teknik som har förvandlat, och som fortsätter att omvandla, alla aspekter av det mänskliga samhället.
  Newtonian Spacecraft | stort antal teorier och lagar relaterade till samspelet mellan materie och energi. Newtons tre rörelselagar är grunden för analysen av rörliga föremål, som tåg, lastfartyg och biljardbollar. Rörelse i yttre rymden påverkas inte signifikant av friktion eller markbunden gravitation, och den ger således en särskilt tydlig demonstration av det praktiska värdet av Newtons begrepp och matematiska förhållanden. Newtons lagar är de grundläggande principerna som har styrt rymdfarkoster till månen och till och med till solsystemets avstånd. Newtons andra lag, till exempel, förutsäger exakt den acceleration som kommer att resultera från kraften som genereras av en raketmotor.
  Elektricitet från kemikalier

  Kemifältet handlar främst om materiens fysiska egenskaper och sätt på vilka olika typer av material interagerar, särskilt i samband med kemiska reaktioner. En kemisk reaktion inträffar när en energikälla stimulerar befintliga ämnen att reagera på ett sätt som skapar olika ämnen och i vissa fall olika typer av energi. Kemister kan skapa en anmärkningsvärd mängd användbara material och apparater genom att tillämpa principerna som styr kemiska reaktioner. Typiska bly-syrabatterier, till exempel, genererar elektrisk energi genom en kemisk reaktion som involverar bly, blydioxid och svavelsyra.
  The Science of Solar Power

  En av de mer abstrakta vetenskapliga disciplinerna är kvantfysik, som utforskar de mystiska egenskaperna och interaktionerna hos de oändliga partiklarna som är förknippade med materie och energi. Men även denna esoteriska vetenskapsgren har gett viktiga praktiska tillämpningar. Till exempel involverade ett av grundförsöken i kvantfysik den fotoelektriska effekten, som hänvisar till utstötningen av elektroner från en metallyta belysd med vissa ljusvåglängder. Kvantteorin gav en förklaring till detaljerna som observerades i detta experiment, och denna förbättrade vetenskapliga förståelse för den fotoelektriska effekten bidrog så småningom till den tekniska utvecklingen av digitalkameror, datorskärmar och solceller som effektivt producerar el från solenergi. Smakfulla mikrober

  Mikrobiologi är studien av de fascinerande mikroskopiska varelserna som finns överallt från fryst tundra till människans matsmältningskanal. Många praktiska tillämpningar har resulterat i vetenskaplig undersökning av mikroorganismernas struktur, reproduktion, ämnesomsättning och miljöanpassning. Tillverkning av ost har till exempel revolutionerats av kunskap och tekniker som gör det möjligt för mikrobiologer att isolera och massproducera de speciella bakteriestammar som är ansvariga för strukturer och smaker av olika osttyper. Dessa formulerade mikrobiella kulturer gör det möjligt för ostmakare att producera ost med konsekventa, önskvärda egenskaper. samtidigt som man säkerställer att läcker ost kan tillverkas av pastöriserad mjölk, som saknar inhemska ostframställningsbakterier. Mikrobiologisk forskning har också bidragit till skapandet av läkemedel, utvecklingen av nya behandlingar för mänskliga matsmältningsstörningar och en djupare förståelse för markens fertilitet och växthälsa.

  © Vetenskap https://sv.scienceaq.com