• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar en 90-graders vinkel

  90 graders vinkel, även känd som en rätt vinkel, är en av de mest framträdande vinklarna som används i arkitekturen. 90 graders vinkel, som bildas av två linjer som är vinkelräta mot varandra, är ett grundläggande geometriskt koncept. Geometriska former som kvadrater och rektanglar använder uteslutande rätvinklar. Det finns ett antal sätt att skapa en 90-graders vinkel eller bestämma om en vinkel är 90 grader, beroende på applikationen, verktygen och informationen som finns.

  Om möjligt, mäta vinkeln med en vinkel. Om den aktuella vinkeln är i ett diagram eller en illustration, och du är säker på att ritningen ska skala, är mätning med en grader ett exakt och korrekt sätt att bestämma graden av vinkeln. Ställ helt enkelt upp längden på graden med vinkelns intilliggande sida, rikta vinkelns punkt med graderens tvärhår och notera mätmarkeringen som motsatt sida indikerar.

  Använd matematisk inferens för att bestämma vinkeln. Om vinkeln du analyserar inte finns i ett diagram som är ritat i skala eller om diagrammet är för litet för att använda en grader kan du ofta använda grundläggande geometriska principer för att bestämma vinkelmåttet. Om vinkeln indikeras med en liten kvadrat snarare än en krökt linje, så är vinkeln tänkt att vara 90 grader. Om vinkeln är en del av en form som en rektangel eller en kvadrat, är vinkeln 90 grader. Om vinkeln är en del av en triangel, lägg till åtgärderna i de andra två vinklarna. De tre vinklarna i en triangel är alltid 180 grader, så om summan av de andra två vinklarna är 90, är ​​det en rätt triangel med 90 graders vinkel. På samma sätt sammanfaller de fyra vinklarna i en fyrkant (en form med fyra sidor) alltid 360. Så, om man lägger till de andra tre vinklarna 270, är ​​vinkeln i fråga en rättvinkel. Det finns ett antal andra geometriska teoremer och postulat som kan användas för att bestämma vinkeln.

  Mät vinkeln med ett specialverktyg. Om du försöker mäta vinkeln på en snitt av trä, kan du till exempel använda en T-kvadrat eller annan mätningstorg. Om du försöker mäta vinkeln på en stjärna eller någon liknande himmelsk figur, kan du använda en sextant, vinkelsökare eller något liknande siktbaserat mätverktyg. Dessutom kan en anda nivå, även känd som en bubbla nivå, användas. Om bubblan är mellan de två parallella linjerna är nivån 90 graders vinkel från horisontellt. Omvänt, om nivån ligger platt eller hålls i sidled och justeras tills bubblan är i läge, så är nivån 90 graders vinkel från vertikal.

  Beräkna om en vinkel är 90 grader med Pythagoras teorem . Denna välkända stämning uttrycks ofta som "En kvadratisk plus B-kvadrater är lika med C-kvadrater", vilket indikerar att summan av kvadraterna av längderna på de intilliggande sidorna av en högra triangel är lika med kvadraten av längden på hypotenussidan . Med en viss matematisk förmåga kan denna formel (a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2) manipuleras och användas för att bestämma en rät vinkel. Använd en linjal, mäta vinkelns sidor samt avståndet mellan vinkelens öppna ändpunkter. Om dessa värden stämmer in i formeln korrekt, är vinkeln en 90 graders vinkel.

  TL; DR (för länge, läste inte)

  En grundläggande förståelse för geometriska teorem och principer hjälper dig att bestämma okända vinklar i tekniska ritningar och andra geometriska figurer.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com