• Home
 • Kemi
 • Astronomien
 • Energi
 • Naturen
 • Biologi
 • Fysik
 • Elektronik
 •  science >> Vetenskap >  >> Fysik
  Hur man beräknar en delprocentandel

  Ibland rapporterar du en förändring som en absolut förändring, till exempel att Dow Jones faller med 44,05 poäng. Andra gånger rapporterar du en procentuell förändring, till exempel att Dow Jones minskar med 0,26 procent. Den procentuella förändringen visar hur stor förändringen är i förhållande till det ursprungliga värdet. Ordet "delta" kommer från det grekiska brevpartiet, som representeras som en triangel och brukar användas för att symbolisera en förändring. Delta X, eller förändringen i X, motsvarar X (slutlig) - X (initial). Du kan beräkna procentuell förändring i X på två sätt.

  Metod 1

  Beräkna procentuell förändring med ekvationen [X (slutlig) - X (initial)] /X (initial) * 100.

  Anta att lastutrymmet är 34,2 i den gamla modellen av en bil och 32,6 kubikfot i den nya modellen. Dra det nya värdet från det gamla värdet. 32,6 kubikfot - 34,2 kubikfot = -1,6 kubikfot.

  Dela med det gamla värdet: -1,6 kubikfot /34,2 kubikfot = -0,0468.

  Konvertera till procent: -0,0468 * 100 = -4,68 procent. Lastrummet sjönk med 4,68 procent.

  Metod 2

  Beräkna procentuell förändring med ekvationen [X (slutlig) /X (initial) * 100] - 100 procent.

  Använd samma lastutrymme exempel på 34,2 i den gamla modellen av en bil och 32,6 kubikfot i den nya modellen. Dela det nya värdet med det gamla värdet: 32,6 kubikfot /34,2 kubikfot = 0.953.

  Konvertera till en procentandel: 0.953 * 100 = 95.3 procent.

  Subtrahera 100 procent. 95,3 procent - 100 procent = -4,7 procent. Skillnaden mellan metod 1 och metod 2 kommer från skillnaden i avrundning.

  © Vetenskap http://sv.scienceaq.com